Recruiter

Thomas Schibbye

Thomas Schibbye

41043853

CEO og IT-rekrutterer

Contact me My Recruiter Profile

My current assignments

  1. På vegne av rasktvoksende og suksessrikt programvarehus med hovedkontor i Oslo skal jeg ansette en seniorselger som har solid forståelse innen finans / økonomi. Rollen innebærer i stor grad å selge løsninger rundt ERP / finans og jobbe med cxo nivå. Selskapet har utformet meget vellykkede og veldokumenterte prosesser rundt innsalg på dette nivået og salget er ofte noe lengre prosesser med flere beslutningstaker og stakeholdere, samt et team fra programvarehuset. Selskapet leverer rene skyløsninger innen ERP og kan vise til sterk vekst og solide finansielle resultater.
  2. For verdens ledende programvarehus innen programvare til olje og gassindustrien skal jeg ansette en leder for optimaliseringsenheten deres. Dette omhandler å drive coinnovasjon med selskapets kunder for å utvikle løsninger de har behov for og nyttiggjøre dette i produktutvikling også mot andre kunder. Dette omhandler optimeringsløsninger rundt supply Chain, produksjon og trolig også finans. Rett person kan mye om optimering, men ønsker ikke nødvendigvis å lage selve algoritmene selv, men være en business manager som er ansvarlig for produktutviklingen, lager kravspesifikasjonene og styrer utviklerne. Rollen vil kreve mye reisevirksomhet til Stavanger.
  3. For stort norsk konsern skal jeg bistå med rekruttering av en testleder. Dette vil være en inhouserolle. Jeg har ikke fått full kravspek ennå da oppstartsmøte rundt kravspek ikke er gjennomført, men tenker allerede nå å fortelle at dette er noe som kommer så er du på utkikk og er testleder som vurdere ny jobb så si velkommen til å si ifra.
Works at
Glasspaper

Glasspaper